keskiviikko 28. joulukuuta 2016

Marian ajatuksia opettamisesta osa 2

MINÄ OPETTAJANA: 
Minä ja Pasi olemme opettaneet yhdessä 11 vuoden ajan. Opetamme useimmat paritanssitunnit yhdessä, ja tekniikkatunnit usein yksin. Suunnittelemme tunnit yhdessä tai yksin. Kehitämme jatkuvasti omia opetusmenetelmiämme, keksimme uutta ja arvioimme jo käytössä olevia. Tango-opetuksemme pohjana on opettajamme Gustavo Naveiran tango nuevo –opetustyyli. Viimeisen viiden vuoden ajan olemme myös opiskelleet tango salon –tanssityyliä. Myös showtangosta meillä on kokemusta yli kymmenen vuoden ajalta. 
Pasin taustalla on kymmenien vuosien kokemus budolajeista, ja minulla on kokemusta monista soolotanssilajeista. Pasi on myös opiskellut psykoterapeutiksi, ja tämä auttaa meitä molempia kehittämään opetusmenetelmiämme; teoriapohjana on mindfullness eli tietoisuustaidot. 
Tärkeimmät tiedot taustastamme on kirjoitettu kotisivuillemme. 

Tällä hetkellä pidämme säännöllisiä tunteja Tampereella Tango aMoroso -yhdistyksen järjestämillä tunneilla. Olen ollut monta vuotta mukana yhdistyksen toiminnassa myös hallituksessa jäsenenä tai varajäsenenä, ja järjestänyt tapahtumia. Opetamme myös muiden seurojen ja yhdistysten järjestämillä kursseilla ja leireillä. 

Järjestämme myös kursseja joilla opetamme toisen parin kanssa yhdessä. Tämä tuo aina uusia näkökulmia, ja koetamme yhdessä luoda jotain mikä yksin oman parin kanssa ei ole mahdollista. Koetan itse myös silloin tällöin opettaa toisen parin kanssa, joka myös antaa uutta näkökulmaa opettamiseen yleensä ja omaan toimintaani. 
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Carina Quiroga (AR) ja Arttu Artkoski (FI) ja Daniela Feilcke-Wolff (GER) ja Raimund Schlie (GER). 

Kielitaito on osa kansainvälisyyttä ja mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen. Itse opetan sujuvasti suomeksi ja englanniksi, opetus onnistuu myös espanjaksi, ruotsiksi ja ranskaksi, ja välillä osaan lausua myös muutamia sanoja saksaksi ja jopa venäjäksi. Pasi opettaa sujuvasti englannin lisäksi myös norjaksi. 


Marian ajatuksia opettamisesta

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta paritanssinopetusta aikuisille harrastajille.
Opetuksessamme toteutamme seuraavia arvoja: avoimuus, asiantuntijuus, joustavuus, rehellisyys, kansainvälisyys.
Opettajina olemme oman alamme asiantuntijoita, jotka omista lähtökohdistamme itseämme kaikenaikaa kehittäen jaamme tietoamme ja taitoamme oppilaiden ja muiden opettajien kanssa, ja autamme oppilaita oppimaan. Oppilas on oman tilanteensa asiantuntija, opettaja on oman alansa asiantuntija, ja yhdessä he muodostavat tavoitteet ja keinot joilla tavoitteeseen päästään.
Avoimuus tarkoittaa oppilaiden ja opettajien avoimuutta kohdata toisensa hetkessä, avoimuus oppia ja kokeilla uusia asioita, avoimuus muita tanssilajeja kohtaan, avoimuus toisten ideoita ja toisten kokemuksia kohtaan. Avoimuus myös muita taiteenlajeja kohtaan.
Kansainvälisyys on itsestään selvä osa argentiinalaista tangoa. Kannustamme oppilaita kansainvälisyyteen, matkustamaan sekä lähialueilla että myös tangon syntyalueelle Argentiinaan ja Uruguaihin, osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja festivaaleille. Opetamme sekä Suomessa että ulkomailla; pidämme yllä kansainvälisiä yhteyksiä, ja kouluttaudumme itse kansainvälisesti.
Joustavuus on tärkeää sekä opettajille että oppilaille muuttuvissa elämäntilanteissa, ja myös suhtautumisessa omiin ja tanssiharrastuksen suunnitelmiin ja tulevaisuuteen.
Rehellisyys merkitsee rehellistä suhtautumista omiin taitoihin oppilaana ja opettajana, opettajan suhtautumista oppilaisiin ja toisin päin, ja koulun, opettajan ja oppilaan suhdetta lajin kansalliseen ja kansainväliseen maailmaan. 

YLEISIÄ TAVOITTEITA:  
Paritanssin harrastamisen tavoitteena on tuoda iloa ja elämyksiä kaikkien harrastajien ja tanssia katsovien ihmisten elämään. Tanssin parissa voi oppia uusia asioita tanssista, omasta kehostaan, itsestään tai kumppanistaan ja muista ihmisistä. Tanssi voi tuoda terveyttä ja hyviä elintapoja harrastajan elämään, ja tanssi voi tuoda iloa elämään vaikka terveyshuolia olisikin. Tanssista voi löytää keinon ilmaista itseään, ja keinon olla yhteydessä muihin ihmisiin. Seuratanssin sosiaalinen ympäristö on tärkeä, ja siitä tangoyhdistys ja tanssiyhteisö pitää myös huolta.  

IHMISKÄSITYS: Opetuksemme perustana on humanistinen ja holistinen ihmiskäsitys ihmisestä henkisenä ja ruumiillisena kokonaisuutena. Ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Uskomme
ihmisen kykyyn oppia ja kehittää itseään. Jokaiseen oppimistapahtumaan ihminen, sekä opettaja että oppilas, tuo mukanaan oman menneisyytensä ja omat kokemuksensa, omat ominaisuutensa ja omat persoonallisuuspiirteensä. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot ja pyritään tukemaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan.  

OPPIMISKÄSITYS:
Opetuksemme ja oppimisympäristön kehittämiseen tähtäävä toimintamme tukeutuu konstruktivistiseen ja realistiseen oppimiskäsitykseen. Opetuksen tarkoituksena on opiskelijoiden monipuolinen kehittäminen, joten tarvitaan useita toisiaan tasapainottavia lähestymistapoja. Mitään oppimisnäkemystä ei tulisi soveltaa ainoana oikeana totuutena, vaan erilaiset näkemykset tulisi nähdä toisiaan täydentävinä näkökulmina. Perusajatuksena on, että oppija rakentaa tietonsa ja taitonsa jo hallussaan olevan pohjatiedon ja osaamisensa varaan. Oppiminen on syklisesti etenevä prosessi, jossa uuden oppimisen myötä syvennetään aiemmin opittua. Oppimista tapahtuu opettajan ohjauksessa, itseohjautuen, ja vuorovaikutuksessa opettajan, parin, ryhmän, oman tanssiyhteisön, ympäröivän tanssikulttuurin ja muun yhteiskunnan kanssa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, luovaan toimintaan, tutkivaan otteeseen; toisaalta suunnitelmallisuuteen ja toisaalta elämyksellisyyteen. Oppimisessa merkitsevää on myös kyky arvioida omaa oppimista ja
oppimistaitoja. 

TANSSIKÄSITYS: 
Argentiinalainen tango on kansanperinteen omainen paritanssi, joka voi olla seuratanssia tai esittävää taidetta. Tangoa ei ole virallisesti vakioitu, vaan sen muoto, materiaali, tekniikka ja estetiikka pohjautuu kulttuuriseen kollektiiviseen käsitykseen. Seuratanssimuodossa argentiinalaista tangoa voi tanssia "with anybody with any body", eli kuka tahansa kenen tahansa kanssa. Tanssitunneilla kannustetaan parinvaihtoon, sillä silloin oppii parhaiten ja nopeimmin. Seuratanssi perustuu improvisaatioon tiettyjen sääntöjen puitteissa. Tanssissa on viejän ja seuraajan roolit, jotka usein ovat viejä=mies ja seuraja=nainen, mutta tunneillamme kukin voi valita itselleen mukavimman roolin sukupuolesta riippumatta, ja roolin vaihtamista kannustetaan. Tanssitunneilla opetetaan argentiinalaisen tangon kansainvälistä tanssietikettiä, ja sen noudattamista kannustetaan ja harjoitellaan. 
Oppilaalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan myös esittävänä tanssijana ja taiteilijana. Argentiinalaisen tangon tekniikkaa voi käyttää seuratanssimuodossa, se on esittävä tanssi kansanperinteen omaisessa muodossa (esim. showtango), ja sillä voi ilmaista mitä tahansa asioita joita tanssilla ja liikkeellä voi ilmaista. 
perjantai 30. lokakuuta 2015

Visiting teachers in Tampere in November 2015


Marjo Kiukaanniemi & Timo Hakkarainen will teach the weekly classes of Tango aMoroso 2.-4.11. and 9.-11.11. They will also animate the weekly milonga with LIVE cortinas on Tuesday 10.11.!!! 

And for the last two weeks in November we have the pleasure to welcome back our almost local teachers, Daniela Feilcke-Wolff and Raimund Schlie from Berlin! Take the chance to study also Alexander-technique with Daniela, ask for privates! 

torstai 27. maaliskuuta 2014

The grammar of tango

We can analyze the steps and basic movements of tango in many ways.
1) There are only two kinds of steps: cross and open. Always considered in relation to the partner.
2) There are three different steps: front cross, back cross and open/side. The follower's steps can go only to two directions: the leader's right or left. The leader's steps go either with or against the turn. (Yes, I know, especially the last sentence does not make any sense if you don't know what it means…).
3) My steps can go forward, back or sideways in relation to my own body, and they can be cross steps or open steps in relation to my partner.
4) The Mingo Pugliese system, based on the giro caminado (could not find the link, a great article!!!).
5) There is the walk, the ochos, and the giro. And then we add the extra elements like paradas, boleos, ganchos, sacadas, colgadas etc…
6) Linear movements and circular movements.

And these are just the systems that come to my mind right now! There are a million ways to analyze the tango dance, maybe even some that I don't know yet…

And all these systems want to explain the grammar of the body. The physical feeling of how the steps forward, backward and side connect to each other by rotation. How does it FEEL to make an ocho, and how does it feel to be led to a side step and into another ocho. How does the giro, the turn around the partner, connects to the walk.
I think this is the grammar of tango. You need to learn it with the mind and the body. And then you can play with it. Or you learn by playing...

perjantai 21. maaliskuuta 2014

Workshop in Helsinki, Finland 29.-30.03.2014

We will be teaching in Helsinki in one week! A whole weekend!!! Amigos del Tango ry is organizing a workshop weekend for us at El Atico 29.-30.03.2014. Please register quickly; we will not be teaching so many weekend workshops this year in Finland, so take
this chance!!!

The topics of the classes are : 

Lauantai/Saturday 29.03.2014

1) musicality (all levels) 12.00- 13.30

2) tomas, pasadas y barridas (int) 14.00- 15.30

3) vals turns and the musicality (int-adv) 16.00- 17.30


Sunnuntai/Sunday 30.03.2014

4) colgadas and steps around follower's axis (int/adv) 12-13.30

5) back sacadas for him and her (adv) 14.00- 15.30And of course, in every class the connection to the music and the partner are an essential part of the training!


Register with a partner via e-mail info@tango.fi

Hinta 15eur/ workshop

Tiedustelut info@tango.fi


MISSÄ? WHERE?
El Ático, Kumpulantie 1 (Itä-Pasila), 8. kerros/ 8th Floor
Soita numeroon 045-8560608 kun olet etuovella, jotta voimme ylhäältä avata oven.
Call us on +358-(0)45-856-0608 and we'll open the front door for you from upstairs.

Keskustasta raitiovaunu 9 suoraan oven eteen ja Pasilan asemalta kahdeksan minuutin kävely El Áticoon. Myös linja-autot 22, 59, 505 ja 518 pysähtyvät edessä.
Best connection with tram number 9 that stops in front of the building.

Tervetuloa!!! Bienvenidos!!!

sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

On the importance of milongas

Wow, what a nice Sunday milonga we had! As one friend said, there seems to be a market for Sunday milongas!!! Nice to see new dancers, beginners, babies, all coming together for a lovely Sunday social event!
I have been thinking of how important it is to go to milongas when you want to learn to dance Argentine tango. In a milonga you have the chance to dance with many different people, and with the people you want to dance with. You get to meet people with different dancing experience and style, and you also get to dance with more experienced dancers. More experienced dancers take you to a level where you can never go just alone and not just by practicing. 
Our goal as teachers is to help people to become great social dancers. We want everybody to enjoy dancing. To be able to dance with everybody. To really lead and follow, to dance the way you like, and take into account the common rules and codes that give Argentine tango its special character. To listen to the music, and to learn to move to it. In every class, we want to create a learning environment for exploring different aspects of social tango. 
In a milonga we can enjoy a lovely mix of danceable tango music, milonga and vals. The old rule for dancing in a milonga is to do only the steps you really know (I think this is especially important for the man's role). We can learn to use the steps we know in a comfortable way, and we learn to improvise new combinations in a real live environment. In a class we can never practice all the possible combinations that we need on the dance floor. And we all have to find on our own the most natural way of moving. When we use the most simple steps we can, we give space to feelings - physical and emotional feelings. Like the great dancer and teacher, Diego "El Pajaro" Riemer said: "Tango cannot be taught. You learn it."

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

End of Summer, inspiration for Autumn


Wow, what a couple of weeks it has been!!! Something to write about. A training week, a festival and a full two hour tango show in Riga, a week of Ashtanga yoga and Anatomy of Wholeness on a remote island with vegetarian food and outdoor toilets, and to top it off, an experimental workshop on learning tango. 

I'll start from this weekend. We had a very special workshop with a very special teacher. David Gorman is an anatomist, Alexander-technique teacher and a creator of the Learning Methods system. He is teaching people to learn in an efficient way, and to use these methods in any field, like dancing, music, sports, or even communication and relationships. We met him on the yoga retreat last summer, and got fascinated about his approach to learning and training and teaching; he could solve problems in yoga even though he does not practice it himself! We even took two tango lessons from him, and were very impressed - yeah, he does not dance tango either. 
We knew immediately that we want to use these methods in learning and teaching tango, and already during last season we did it to some extent. We wanted other tango dancers and tango teachers to know his methods too, to know what they think of them, and to work together with them to improve tango teaching. And this summer after the yoga week the tango weekend became true!

For the workshop David wanted the group (not me or him) to bring up the subjects, and he did not want to plan the program beforehand. The problem was of course that the students did not know yet what kind of problems David and the Learning Methods are able to tackle. All kinds of problems, I tell you, I know from my own experience that it works even on colgadas!!! During these two days we saw many different situations where the Learning Methods can be used, and now we know more of what works for us as humans and as tango dancers and teachers!

First David introduced his concept of flow and wholeness, and then we talked about those moments when the flow is disturbed in the dance. It seems those moments were familiar to everybody! And everybody had more or less successful ways to cope with them. But what were you doing when you were still in the flow??!!! 
David was very interested in the communication side of this couple dance, and it seems that there was a need to talk about it. The students brought up a lot of questions, some very personal, and with David's patient guidance we discussed them. A big revelation for many of us was how different is the leader's and the follower's view on what is happening when dancing or trying to lead and follow certain things. "The Experiment" was introduced as a tool to find out solutions. 
The role of the follower was also big question, and what a relief it was to let the leading come to you, instead of focusing and narrowing down on the following, and forgetting yourself, loosing the wholeness…  In the end of the day we actually ended up practicing active following when dancing tango, and I saw many smiling faces, both on men and women!!! 

As a teacher I think one important thing to remember from this first day, is to be open to this kind of questions and concerns. The role and responsibilities of the leader and the follower, disappointments and successes with dance partners, confidence in your role, confidence to dance… I don't know how much they have to be addresses directly in the classes, but at least notice them and give them time and attention when they come up. One helpful idea was that the tango etiquette takes care of some of these problems  - when the etiquette is followed!!! Dancing the 3 or 4 tangos, making a nice build-up during the tanda, following the line of dance or la ronda, and including your partner AND the whole dance floor into your focus!  The etiquette seems to have a much deeper meaning than just a bunch of rules that you can decide to follow or not! 
And of course it helps if you allow yourself and your partner to have the ups and downs, the good, the better and the not-so-good days… Any level you dance, you will always have the whole range of emotions and experiences!   

On Sunday David decided to start the day with introducing the concept of the Centered Support, and how we can use it to stand and move freely. This was exactly the thing that I wanted David to teach at the workshop!!! I think it is a very very  useful thing to tango dancers - and humans. Tango dancers are quite familiar with this type of body work, and this idea was easy to integrate into actual tango dancing. For me the centered support brings the idea of wholeness to a very physical and practical level. 
During the day we did very nice exercises of concentrating on the whole couple or on some detail, and I think that at this point it became very clear to all of us that it really is worth while to concentrate on the wholeness and presentness and not to narrow down on some detail. When given some time, our bodies unconciouss coordinating system will take care of the details, as long as the intention is clear. 

In the end of the day we got a short glimpse of how David starts to work on actual tango problems of students. Unfortunately there was very little time left; I would have loved to spend more time on that, especially from the teacher's point of view. For me it has become very clear that the way to learn and teach is to refine the intention and not the details! As a teacher I can try to help the student to refine the intention - this Autumn will be an interesting experiment for us and our students to find the intention in all kinds of tango movements!!! Of course it helps if the teacher also knows the details, but the skill of a teacher is to know when to say something and when NOT to say it! And an important thing is to give the student (and the system) time to make it work!

Thank you everybody for joining the workshop, I really hope to get some feedback to find out what was useful for you, and maybe already some experiences in using this knowledge! We will have an interesting Autumn!!!